Obchodní a dodací podmínky

Obchodní vztahy
Odesláním objednávky vzniká za níže uvedených podmínek mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouva, jejímiž stranami jsou:
prodávající: PGSA Invest s.r.o. (dále jen PGSA)
kupující: osoba definovaná v objednávkovém formuláři; kupující je koncovým zákazníkem (dále jen „kupující“)

Ceny
Cena je u každého produktu uvedena v Kč bez DPH. Všechny ceny nebo způsoby jejich stanovení jsou platné ke dni odeslání objednávky.

Dopravné
Cenu nákladů na dopravu si můžete spočítat již před odesláním objednávky pomocí kalkulátoru vzdáleností. Pokud neurčíte vzdálenost, na jakou má být zásilka zaslána, budou vám náklady na dopravu zkalkulovány dodatečně a přičteny k hodnotě objednávky před expedicí zboží.

Úhrada ceny a dopravého, daňový doklad DPH
Úhradu ceny a dopravného je možné provést výhradně dobírkou: úhrada proběhne při převzetí zásilky; dopravné hradí kupující; daňový doklad DPH bude vložen v zásilce.

Přijetí objednávky, akceptace, expedice a dodání produktů
Přijetí objednávky je kupujícímu potvrzeno e-mailem.
Pokud obsahuje objednávka a adresa zjevné nelogičnosti, bude pozastavena, ověřena a případně nebude PGSA akceptována – o tom bude kupujícímu podána e-mailová zpráva.

Expedice a dodání objednaných produktů probíhá takto:
PGSA přijme objednávku na zaslání produktů na dobírku. Do tří pracovních dnů připraví zásilku pro předání přepravě; PGSA si vyhrazuje vyřízení objednávky ve více zásilkách v případě, že některý produkt není momentálně skladem.
Dodání se řídí pravidly TOPTRANS EU, a.s.

Nepřevzetí zásilky

V případě, že kupující odmítne od dopravce zásilku převzít, vzniká prodávajícímu nárok na úhradu nákladů na dopravu zásilky ke kupujícímu a zpět k prodávajícímu včetně expedičních nákladů v plné výši. 

Reklamace
Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zjištěné vady uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) nebo telefonicky. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace o postupu a vyřízení reklamace. Vrátit lze jen produkty nepoškozené a spolehlivě zabalené, u kterých bude přiložena kopie faktury – daňového dokladu. Reklamované produkty zasílá kupující na své náklady. Dopravné se nevrací.

Ostatní
Objednávkový systém funguje pouze pro objednávky s místem dodání v ČR. Objednávky do zahraniční je nutno učinit e-mailem.

Nakládání s osobními daty
PGSA se zavazuje nezpřístupnit data kupujícího třetím osobám. Kupující uděluje PGSA souhlas s využitím svých dat pro marketingové účely PGSA.

Kontaktní údaje prodávajícího
PGSA Invest s.r.o.

Ručilova 14,
779 00 Olomouc
Česká republika
IČ: 146 150 29
DIČ: CZ14615029
Obchodní rejstřík
telefon: +420 724 332 834
e-mail: info@pouzite-leseni.cz